Poradź się konsultanta 602 755 091
698 682 829

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Traidenis typu NV charakteryzuje się prostą konstrukcją, ale jednocześnie wykazuje wysoką efektywność w zakresie redukcji zanieczyszczeń.

Układ dwukomorowy

Zbudowana jest ze zbiornika w kształcie stożka, który stanowi zewnętrzną obudowę poszczególnych elementów składających się na oczyszczalnię. Zbiornik wykonany jest z włókna szklanego i żywicy poliestrowej, które czynią go wytrzymałym i odpornym na zagniecenia. W jego wnętrzu mieści się drugi zbiornik, o mniejszej średnicy i zwężający się ku dołowi, a także pozbawiony dna. Urządzenie skonstruowane jest w oparciu o układ dwóch zbiorników nieruchomych względem siebie. W ten sposób oczyszczalnia składa się z:

 • komory napowietrzenia – znajduje się w środku zbiornika zewnętrznego,
 • komory działającej jako osadnik wtórny oczyszczalni biologicznej – znajduje się w przestrzeni pomiędzy zbiornikami i stanowi strefę klarowania cieczy.

 

 

 

Elementy składowe oczyszczalni

Wewnątrz komory napowietrzenia, na wysokości 10 cm od dna zbiornika, zawieszona jest rura zasysająca o średnicy 20 cm. Na samym jej końcu zlokalizowany jest dyfuzor talerzowy w kształcie dysku. Powietrze tłoczone odpowiednim przewodem PE o średnicy 2,5 wypuszczane jest dyfuzorem, a następnie kierowane do oczyszczalni. Odbywa się to za pomocą dmuchawy membranowej zlokalizowanej bezpośrednio przy oczyszczalni w specjalnej ochronnej skrzynce, ewentualnie w pomieszczeniu gospodarczym (nie może znajdować się w pomieszczeniu mieszkalnym).

Mieszanie się oczyszczonych ścieków z powietrzem możliwe jest ze względu na kształt komory napowietrzenia i rury zasysającej.

 

Części konstrukcyjne oczyszczalni przydomowej Traidenis typu NV.

 1. Korpus (włókno szklane, żywica);
 2. Pokrywa rewizyjna;
 3. Złoże;
 4. Dyfuzor talerzowy;
 5. Złącze;
 6. Dopływu przewód;
 7. Odpływu przewód;
 8. Przewód dostarczający powietrze;
 9. Dmuchawa;
 10. Pierścień podwyższający (dodatkowe wyposażenie);
 11. Skrzynka na dmuchawę membranową (dodatkowe wyposażenie).