Poradź się konsultanta 695 764 384 / 537 407 953

http://multimedia.agito.pl/firma/efrr/innowacyjna_gospodarka.png                     

Od 1 lipca 2014 roku BIOIRES Filip Kosim, na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-18-026/14-00 z dnia 30.06.2014r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  2007-2013, realizuje projekt pn.: "Wdrożenie platformy B2B szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Bioires", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt potrwa do grudnia 2015r.

Kwota dofinansowania wynosi 236 194,00 PLN.

Celem projektu jest poprawa efektywności oraz wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy oraz kooperujących podmiotów poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B, zintegrowanego z dostawcami. Wdrożony system będzie autorskim rozwiązaniem B2B, specjalnie opracowanym dla potrzeb firmy Bioires Filip Kosim, który będzie zawierać szereg modułów poprawiających w znaczny sposób realizacje procesów biznesowych z partnerami, i tym samym sprowadza się do poprawienia jakości obsługi partnerów Wnioskodawcy oraz zautomatyzowania wymiany informacji i dokumentów z partnerami.

Kontakt w sprawie projektu: Filip Kosim (tel. 602 755 091).

 

           http://www.europa.eu/   http://www.poig.gov.pl/    http://www.mrr.gov.pl/    http://parp.gov.pl

 

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki