Poradź się konsultanta 695 764 384 / 537 407 953

Kingspan Biopura

Biopura to w pełni biologiczna oczyszczalnia ścieków, której wysoka efektywność pracy potwierdzona jest badaniami w laboratorium w Achen (Niemcy) zgodnymi z normą 12566-3.

Urządzenie mieści się w jednym zbiorniku, w którym są wydzielone cztery funkcyjne strefy oczyszczania ścieków. W pierwszej fazie oczyszczania, ściek trafia do osadnika wstępnego, dzięki któremu eliminowane są zawiesiny i tłuszcze i nie trafiają one do dalszych komór. Rolą osadnika wstępnego jest również rozcieńczanie w nim wszelkiego rodzaju środków chemicznych stosowanych na co dzień w gospodarstwie domowym, dzięki czemu nie zagrażają one procesowi oczyszczania w dalszych strefach. Po osadniku wstępnym, ściek poddawany jest wysokoefektywnemu biologicznemu oczyszczaniu w dwóch reaktorach biologicznych wyposażonych w złoże fluidalne. To w tym momencie następuje największa redukcja związków organicznych, a dzięki dwóm komorom zamiast jednej proces charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością pracy (oczyszczalnia działa tak samo  efektywnie zarówno przy dwóch jak i czterech osobach). Ostatnia strefa to osadnik wtórny, który pozbawia ścieki ewentualnych osadów wtórnych i kieruje oczyszczony, bezbarwny i bezwonny ściek do odbiornika.


Cechy szczególne oczyszczalni Biopura:

  • 20 lat gwarancji na zbiornik,
  • Brak konieczności dodawania biopreparatów,
  • Opróżnianie osadów raz w roku,
  • Cztery strefy oczyszczania, w tym dwie biologiczne,
  • Niewielka powierzchnia zabudowy, z jednym estetycznym włazem dostępowym.