Poradź się konsultanta 695 764 384 / 537 407 953

Oczyszczalnie EKO-LUX

Oczyszczalnie BIO-EKOLUX to trwałe, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone do miejsc bez możliwości podłączenia do systemów kanalizacji zbiorowej. Jest to urządzenie, w których znajduje się samooczyszczające się złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny oraz układ napowietrzania drobnopęcherzykowego. Ten hybrydowy system w unikalny sposób łączy pozytywne cechy złoża biologicznego i osadu czynnego, eliminując przy tym wady oczyszczalni opartych wyłącznie na technologii osadu czynnego. Dzięki wysokiej skuteczności oczyszczania ( 97% sprawności ) woda pościekowa spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 roku, może być bezpośrednio odprowadzana do rowu, rzeki, studni chłonnej, itp. bez ryzyka skażenia. Oczyszczalnie typu BIO-EKOLUX posiadają najnowszą normę : EN 12566-3:2005 + A2:2013, wydaną przez jedną z najlepszych jednostek certyfikujących w Europie TÜV SÜD. Urządzenie było poddawane rygorystycznym testom w notyfikowanym laboratorium, co stanowi wyjątkowość produktu.