Poradź się konsultanta 695 764 384 / 537 407 953

Oczyszczalnia biologiczna 6-19 osób Traidenis model NV-4a

Cena: 40590,00 PLN
Masa: 420 kg

Masz Pytania?
Zadzwoń: 602 755 091
695 764 384

Szczegóły produktu

OCZYSZCZALNIA TRAIDENIS NV-4-A  PODSTAWOWE INFORMACJE

Intencją producenta było rozwiązanie problemów związanych z odprowadzeniem ścieków z jednostek nie objętych systemem sieci kanalizacji sanitarnej, dla których wywóz kilku m3/dobę nieczystości stanowi poważną uciążliwość i pociąga za sobą dodatkowy koszt. Lekka, a zarazem wytrzymała konstrukcja wykonana na bazie włókna szklanego daje gwarancję doskonałej szczelności, jest bardzo prosta w montażu i nie stwarza problemów w dalszej eksploatacji.

 

Niezawodność oczyszczalni NV wynika z jej prostej budowy. Dwie komory, brak automatyki sprawia, że oczyszczalnie Traidenis są bezawaryjne i bezobsługowe. Niepotrzebny jest osadnik wstępny , gdzie dochodzi do beztlenowego podczyszczenia ścieku tzw. procesu gnilnego, który trwa 2-3 doby a co za tym idzie z oczyszczalni Traidenis nie wydobywa się nieprzyjemny zapach. Dodatkowo nie ma części mechanicznych znajdujących się w środku oczyszczalni takich jak, sterownik, który odpowiada za jej pracę, przewodów, regulowanych rozdzielaczy powietrza, zaworów, filtrów oraz pomp mamutowych, które odpowiedzialne są za recyrkulację ścieków między komorami. Urządzenia te wymagają częstego mycia, przepłukiwania a w razie uszkodzenia  wymiany. Produkty oferowane przez konkurencje  wymagają stałego nadzoru. Bardzo często klienci zobowiązani są do drogich serwisów gwarancyjnych. Kupując oczyszczalnię Traidenis serii NV unikamy takich problemów związanych z eksploatacją oczyszczalni. Każda oczyszczalnia biologiczna wymaga uwagi ze strony użytkownika, w przypadku oczyszczalni Traidenis obsługa sprowadzona jest  do minimum.

 

ZASADA DZIAŁANIA

Wysoka efektywność oczyszczalni NV wynika z połączenia dwóch najskuteczniejszych technologii, czyli osadu czynnego i złoża biologicznego. Jednoczesne zastosowanie obu wymienionych technologii pozwoliło wyeliminować ich słabe punkty oraz uzyskać najwyższy stopień oczyszczenia ścieków. Chcąc stworzyć oczyszczalnię o jak najmniejszej potrzebie ingerencji inwestora w jej funkcjonowanie, firma Traidenis zaprojektowała i wdrożyła typoszereg oczyszczalni NV. W ich budowie wyróżnia się jedynie dwie komory, wewnętrzną (komora napowietrzania) oraz zewnętrzną, pełniącą rolę osadnika wtórnego. Ścieki wpływają do komory wewnętrznej, gdzie są napowietrzane przez powietrze dostarczane za pomocą dmuchawy membranowej. Powietrze spełnia tu podwójną funkcję, dostarcza tlen mikroorganizmom umożliwiając im tym samym namnażanie się, a unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza powodują mieszanie się ścieków. W komorze napowietrzania dzięki pracy osadu czynnego i złoża biologicznego następuje oczyszczanie ścieków, a opadające na dno cząsteczki stałe są ponownie podrywane ku górze przez powietrze. Z komory wewnętrznej osad czynny trafia do komory zewnętrznej (osadnika wtórnego), gdzie sedymentuje, a oczyszczone ścieki wypływają z oczyszczalni poprzez koryto z przelewem pilastym. Oczyszczone ścieki odprowadzane są w sposób grawitacyjny rurą PVC.

 

 

Tworzący się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi ściekami doprowadzanymi do komory napowietrzania. Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu pozostającego w reaktorze NV. Niedociążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń wynikające z dobowej nierównomierności przepływu przy wyżej opisanym procesie nie wpływają negatywnie na końcowy efekt oczyszczania.

 

BUDOWA OCZYSZCZALNI


Urządzenie składa się z dwóch komór znajdujących się w jednym zbiorniku. Ścieki wpływające do urządzenia trafiają do wewnętrznej, środkowej komory, gdzie mieszają się za pomocą powietrza z osadem czynnym. Dla żywotności tego aktywnego osadu i podtrzymania recyrkulacji wewnętrznej oczyszczanych ścieków niezbędne jest dostarczenie tego powietrza  do oczyszczalni przy pomocy kompresora / dmuchawy membranowej (Traidenis wykorzystuje dmuchawy firmy SECOH) umieszczonego bezpośrednio przy oczyszczalni w skrzynce ochronnej lub np. w pomieszczeniu niemieszkalnym (gospodarczym). Kształt komory napowietrzania oraz rury zasysającej zapewnia mieszanie się oczyszczonych ścieków z powietrzem. W środku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysająca (aerator) o średnicy 20 cm zawieszona w odległości 10 cm od dna zbiornika. Powietrze tłoczone przez dmuchawę odpowiednim przewodem PE o średnicy 20 mm uwalniane jest przy końcu rury zasysającej przez niewielki dyfuzor talerzowy w kształcie dysku.

Konstrukcja stożka jak i małe gabaryty oczyszczalni pozwalają nam na montaż na małych działkach . Dużą zaletą oczyszczalni biologicznej NV jest możliwość montowania jej na terenie, gdzie występują wysokie poziomy wody gruntowej. Średnica oczyszczalni dla 4 osób wynosi 1.70m, pozwala to na zamontowanie oczyszczalni na powierzchni 4m2. Oczyszczony ściek z urządzenia Traidenis NV nie wymaga dodatkowego podczyszczania w drenażu (w gruncie). Wykonanie drenażu rozsączającego w oczyszczalniach innego typu wiąże się z wygospodarowaniem przez inwestora dużej powierzchni działki. W tym przypadku wystarczy stosunkowo niewielka powierzchnia na wykonanie studni chłonnej, złoża zanikowego, kopca rozsączającego. Wysokie parametry oczyszczania ścieków w oczyszczalni Traidenis potwierdzone stosownymi certyfikatami pozwalają na zrzut oczyszczonej wody poza teren działki np. do rowu melioracyjnego, rzeki, stawu, jeziora (wymagane pozwolenie wodnoprawne).

 

 

 

Jak widać na powyższym rysunku producent oczyszczalni przewidział 3 warianty (wysokości) korpusów w zależnosći od zagłębienia rury kanlizacyjnej (wlotowej) pod powierzchnia terenu działki. Korpus A - płytkie posadowienie oczyszczalni około 40-60 cm p.p.t, korpus B  średni- standardowe zagłebienie zbiornika, rura wlotowa 70-90 cm p.p.t. , korpus C wysoki - rura wlotowa na glebokosci ponad 100-120 cm p.p.t. Oczyszczalnia Traidenis wykonana jest z żywicy oraz nici włókna szklanego nawijanego naprzemiennie. Niezwykle mocna konstrukcja pozwala nam na posadowienie jej na dowolnej głębokości bez dodatkowych zabezpieczeń: wylewek, ścian, płyt betonowych. Wytrzymałość na zgniatanie oczyszczalni NV wynosi 58kn/m2, dla porównania oczyszczalnie  z polietylenu około ( 10 kN/m2 ). Oczyszczalnia Traidenis wyróżnia się na tle konkurencji możliwością montażu przy bardzo dużym zagłębieniu wyjścia kanalizacji z budynków bez konieczności wykonywania przepompowni ścieków  (stosujemy korpus C).  Jeśli jest to możliwe należy unikać rozwiązań z wykorzystaniem przepompowni ścieku surowego gdyż jest to element, który ulega częstym awariom oraz generuje nieprzyjemne zapachy. Mało który producent oczyszczalni przydomowych w Polsce przewiduje montaż oczyszczalni przy zagłębieniu rury wlotowej ponad 1 m pod powierzchnią gruntu. Traidenis w takich sytuacjach sprawdza się znakomicie.

 

                 Podstawowe części konstrukcyjne:
                  1 – Korpus z włókna szklanego;
                  2 – Pokrywa rewizyjna;
                  3 – Stałe złoże biologiczne;
                  4 – Dyfuzor talerzowy;
                  5 – Złączka PE;
                  6 – Dopływ ścieków surowych;
                  7 – Odpływ ścieków oczyszczonych;
                  8 – Przewód tłoczący powietrze;
                  9 – Kołnierz zatrzymujący osad;
                  10 – Dmuchawa membranowa.

                 Dodatkowe wyposażenie:
                  11 – Pierścień podwyższający;
                  12 – Skrzynka na dmuchawę


 

 

Wymiary oczyszczalni:

h1 - 3150 mm

H* - 1200 mm

D -  3000 mm

h2 - 3095 mm

Waga - 420 kg

*standardowy wymiar 1200 mm, istnieje możliwość zamówienia przykrycia korpusu o wysokości 600, 800 lub 1000 mm. 

 

Koszt utrzymania oczyszczalni Traidenis NV-1 jest bardzo niewielki, bo pobór prądu przez dmuchawę o mocy 50-60 WAT to miesięczny koszt okolo 20-22 pln oraz 1-2 razy do roku wybranie nadmiernego osadu czyli koszt wezwania wozu asenizacyjnego. Nowością jest modyfikacja z workiem ( airliftem ) eksploatacja bez konieczności użycia wozu asenizacyjnego czyli tam gdzie jest problem z dojazdem ciężkiego sprzętu . Użytkowanie oczyszczalni Traidenis nie wymaga dosypywania bakterii czy innych środków, więc całkowity koszt eksploatacji w przeciągu roku wyniesie około 350-400 zł. Biorąc pod uwagę koszt utrzymania szamba inwestycja w przydomową biologiczna oczyszczalnie Traidenis zwróci się w przeciągu 4-5 lat.

 

ODPOWIEDNI DOBÓR WIELKOŚĆI OCZYSZCZALNI

W zależności od dobowych zrzutów ścieku i jego obciążenia inwestor ma do wyboru jedną z 4 oczyszczalni:

NV-1 (do 800 litrów na dobę) , NV-2 (do 1440 litrów na dobę), NV-3 (do 2520 litrów na dobę), NV-4 (do 3420 litrów na dobę)

 

System NV produkowany w czterech modelach (typoszereg NV-1, NV-2, NV-3, NV-4) stanowi idealne rozwiązanie dla:

 • budynków mieszkalnych,
 • wiejskich szkół,
 • ośrodków zdrowia,
 • lecznic,
 • punktów gastronomicznych,
 • ośrodków kempingowych
 • oraz wielu innych, dla których zastosowanie indywidualnej oczyszczalni jest jedynym rozwiązaniem gospodarki ściekowej.

 

ZALETY OCZYSZCZALNI „NV", W STOSUNKU DO INNYCH ROZWIĄZAŃ

 • Wysoka redukcja zanieczyszczeń (do 98 % eliminacji BZT5);
 • Brak konieczności montowania osadnika wstępnego przed oczyszczalnią;
 • Duża odporność na nierównomierności w dopływie ścieków;
 • Wysoka odporność na zmienne temperatury zewnętrzne (zarówno wysokie jak i niskie) - co jest związane między innymi z dobrą konstrukcją i dużą stabilnością zachodzących procesów biologicznych w złożu;
 • Oczyszczone ścieki nie wydzielają przykrych zapachów, są bezbarwne i bezwonne;
 • Praca oczyszczalni jest cicha i nieuciążliwa;
 • Brak elementów ruchomych, które wymagałyby stałego nadzoru i kontroli;
 • Długa żywotność urządzeń (oczyszczalnia wykonana jest z laminatu, czyli żywicy wzmocnionej włóknem szklanym);
 • Brak konieczności posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad zastosowaną technologią (okresowe przeglądy raz, dwa razy w roku, może dokonać osoba, która zapozna się uważnie z instrukcją obsługi i eksploatacji);
 • Niskie koszty eksploatacji w ciągu roku;
 • Niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania całego urządzenia;
 • Możliwość modernizacji oczyszczalni bez potrzeby jej wyłączania.

 

 

TRAIDENIS NV TO NAJWYŻSZA JAKOŚĆ POTWIERDZONA 20 LETNIĄ GWARANCJĄ

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, obok szamba i oczyszczalni ekologicznej (drenażowej), jest jednym z możliwych rozwiązań gospodarki ściekowej terenów nieskanalizowanych. Budowa szczelnego szamba powszechnie uważana jest za rozwiązanie nieekonomiczne z uwagi na wysokie koszty wywozu nieczystości. Z kolei oczyszczalnia drenażowa jest rozwiązaniem niekorzystnym z ekologicznego punktu widzenia, ponieważ w zdecydowanie niższym stopniu redukuje zanieczyszczenia obecne w ściekach oraz zajmuje dużą powierzchnię działki. Natomiast z racji, że budowa oczyszczalni biologicznej jest rozwiązaniem proekologicznym istnieje możliwość dofinansowania tej inwestycji.

Decydując się na budowę przydomowej oczyszczalni musimy mieć świadomość, że jakość pracy oczyszczalni zależy od: rodzaju technologii, materiału i wykonana oczyszczalni, montażu oraz częstotliwości wykonywania przeglądów serwisowych.

Proponowana przez firmę Traidenis-Pol przydomowa oczyszczalnia NV jest tak zwanym urządzeniem hybrydowym, oznacza to, że technologia jej pracy opiera się na połączeniu dwóch uznanych za najskuteczniejsze metod oczyszczania ścieków tj. osadu czynnego oraz zanurzonego złoża biologicznego. Osad czynny gwarantuje przydomowej oczyszczalni wysoką redukcję zanieczyszczeń, z kolei błona biologiczna osiadła na złożu zapewnia stabilną pracę, nawet w przypadku nierównomiernego dopływu ścieków czy chwilowego braku dostarczania surowych ścieków(np. okresy urlopowe).


Przydomowe oczyszczalnie NV charakteryzują się prostą, szczelną i wytrzymałą konstrukcją zbiornika. Przydomowa oczyszczalnia wykonana jest z laminatu poliestrowo-szklanego i zbudowana jest z dwóch komór: komory napowietrzania wyposażonej w dyfuzor napowietrzający i złoże biologiczne oraz osadnika wtórnego. Ciągłe napowietrzanie wraz z odpowiednio zaprojektowaną objętością zbiornika oczyszczalni eliminuje konieczność stosowania osadnika wstępnego. Przydomowa oczyszczalnia NV nie posiada ani ruchomych elementów, ani automatyki. Jedynym elementem elektrycznym jest dmuchawa dostarczająca powietrze do układu.

Gabaryty oraz kształt stożka hybrydowej oczyszczalni NV pozwalają na posadowienie jej nawet w najcięższych warunkach gruntowo-wodnych. Naszemu zbiornikowi niestraszne więc są wody gruntowe, czy niewielka powierzchnia działki.

Hybrydowe oczyszczalnie są obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym w branży wodno-ściekowej. Jest to ściśle powiązane z uznaniem wielu naukowców dla tej technologii.

 

Oczyszczalnia Traidenis NV to najlepszy wybór. Gwarantujemy profesjonalną obsługę a przede wszsytkim zadowolenie z użytkowania oczyszczalni.

 

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI TRAIDENIS NV-4

 

Komentarze

Komentarze użytkowników (0)

Oceń produkt