Poradź się konsultanta 695 764 384 / 537 407 953

Warunki Gwarancji

 

Korpus oczyszczalni przydomowej Traidenis NV objęty jest 15-letnim okresem gwarancyjnym.

W ramach udzielonej gwarancji producent zapewnia wymianę bądź naprawdę części systemu posiadających wady pochodzące od producenta.

 

Obowiązują ogólne warunki gwarancji i dostawy firmy TRAIDENIS-POL Sp. z o.o.:

  1. „TRAIDENIS" udziela 15-letniej gwarancji na korpusy oczyszczalni oraz 1-rok na wyposażenie elektryczne oczyszczalni.
  2. Podczas trwania okresu gwarancyjnego „TRAIDENIS" zapewnia usunięcie na własny koszt w przeciągu 14 dni usterek niezawinionych przez użytkownika.
  3. „TRAIDENIS" nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę oczyszczalni lub awarie powstałe na skutek wykonania montażu oczyszczalni przez osoby do tego nieuprawnione.
  4. „TRAIDENIS" nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę oczyszczalni lub awarie powstałe na skutek zaniechania wykonywania regularnych przeglądów pracy oczyszczalni.
  5. „TRAIDENIS" nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę oczyszczalni lub awarie powstałe na skutek nie stosowania się do wskazówek kontroli i nadzoru nad oczyszczalnią typu NV.
  6. „TRAIDENIS" nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę oczyszczalni lub awarie powstałe na skutek nie stosowania się do wskazówek eksploatacji oczyszczalni typu NV.
  7. „TRAIDENIS" nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę oczyszczalni lub awarie powstałe na skutek wykonywania napraw lub regulacji przez osoby do nieuprawnione.
  8. „TRAIDENIS" proponuje podpisanie umowy serwisowej, zgodnie z którą nasi przedstawiciele regularnie (2 x w roku) dokonają sprawdzenia stanu technicznego oczyszczalni co zapewni prawidłową, bezawaryjną pracę przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

W sprawie umowy serwisowej prosimy o kontakt z firmą TRAIDENIS-POL Sp. z o.o.