Poradź się konsultanta 695 764 384 / 537 407 953

Zalety przydomowych oczyszczalni Traidensis

Prosty montaż, cicha praca, łatwość obsługi i serwisowania to nie jedyne zalety ekologicznej oczyszczalni przydomowej Traidenis NV. O jakości urządzenia świadczy wydajność i duża redukcja zanieczyszczeń (do 98 % eliminacji BZT5), a także mniejszy koszt związany z użytkowaniem w ciągu całego roku.

Ze względu na budowę i zastosowaną technologię, oczyszczalnię przydomową Traidenis NV cechuje stosunkowo długi okres użytkowania. Dzięki zastosowaniu laminatu, czyli żywicy wzmocnionej włóknem szklanym, jest odporna na zgniecenia, a brak elementów ruchomych w konstrukcji, wymagających regularnych kontroli lub ciągłego nadzoru, minimalizuje ryzyko awarii. Ponadto wykazuje ona odporność na zmienne temperatury zewnętrzne (niskie i wysokie).

 

Wśród zalet wynikających ze specyfiki pracy urządzenia można również wskazać:

  • brak konieczności montowania osadnika wstępnego przed oczyszczalnią,
  • duża odporność na nierównomierności w dopływie ścieków,
  • stabilność procesów biologicznych zachodzących w złożu,
  • skuteczne oczyszczanie sprawia, że ścieki są bezbarwne i bezwonne, dzięki czemu nie wydzielają uciążliwych zapachów,
  • stosunkowo mała powierzchnia niezbędna do montażu całego urządzenia,
  • możliwość modernizacji oczyszczalni bez konieczności uprzedniego jej wyłączania.

Aby korzystać z bioekologicznej oczyszczalni ścieków, nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy. Wystarczą okresowe przeglądy zalecane 1-2 razy do roku wykonywane zgodnie z informacją zawartą w instrukcji obsługi i eksploatacji.

 

Przydomowe oczyszczalnie NV a inne urządzenia czyszczące dostępne na rynku.

 

Oczyszczalnia „NV”

Inne systemy

1. Innowacyjna i unikalna technologia osadnika zintegrowanego (zespolonego – osadnik Imhoffa), dwukomorowego ze środkową komorą napowietrzania eliminuje konieczność stosowania osadnika gnilnego. Dzięki temu rozmiar oczyszczalni jest mniejszy.

1. Wymagają stosowania osadnika gnilnego, w którym zachodzi wstępny proces mineralizacji ścieków. Kolejny etap w warunkach beztlenowych odbywa się już w zbiorniku z reaktorem biologicznym, zawierającym osad czynny. Ze względu na dwa zbiorniki, urządzenia mają większe rozmiary. Wysoki stopnień oczyszczania uzyskiwany jest dopiero po 2-3 dobach, co wymaga większych nakładów finansowych.

2. Technologia zanurzonego złoża biologicznego z niskoobciążonym osadem czynnym przyspiesza rozkład ścieku i skraca jego czas przebywania w oczyszczalni. Brak części ruchomych i zużywających się podczas eksploatacji wpływa na trwałość oczyszczalni.

2. Stosowanie ruchomych lub zraszanych złóż biologicznych wymaga kontroli i okresowych napraw, a nawet wymiany elementów.

3. Zastosowana technologia sprawia, że stopień oczyszczania jest wysoki zarówno przy minimalnym, jak i maksymalnym dopływie ścieku. Złoże biologiczne zabezpiecza osad czynny przed wymywaniem i podtrzymuje go w gotowości do prawidłowego działania przy braku dopływu ścieku.

3. Sam osad czynny nie jest efektywny przy dużym dopływie (ładunku) zanieczyszczeń i jest wymywany z podczyszczonym ściekiem. Brak złoża biologicznego powoduje osłabienie osadu czynnego, co negatywnie wpływa na końcowy etap oczyszczania ścieku i sprawia, że oczyszczalnie nie są odporne na wysokie stężenie zanieczyszczeń. Mikroorganizmy wchodzące w skład osadu czynnego obumierają już przy braku tlenu w czasie 6-8 godzin. Powoduje to zachwianie równowagi pracy urządzenia.

4. Ze względu na zastosowanie worka (erliftu) czas okresowych przeglądów jest mniejszy, a oczyszczalnia nie musi być poddawana serwisowaniu u specjalistów. Nie wymaga też wypompowywania nadmiaru osadu za pomocą wozu asenizacyjnego. Osad przecedzony przez worek poddawany jest kompostowaniu i stosowany jest jako nawóz.

4. Konieczność wypompowywania osadu nadmiernego z reaktora biologicznego i osadnika gnilnego zwiększa koszt eksploatacji. Czynność należy wykonywać 2 razy w roku.

5. Ponieważ proces biologiczny zachodzi samoistnie, nie ma konieczności stosowania pożywek mikroorganizmów uszlachetniających osad czynny.

5. Detergenty stosowane w gospodarstwie domowym, a znajdujące się w ściekach, powodują osłabienie osadu czynnego, który musi być wciąż uszlachetniany dla zapewnienia efektywności oczyszczania. Powoduje to wzrost kosztów eksploatacji.

6. Ze względu na niewielki rozmiar i wagę, montaż oczyszczalni może być wykonany samodzielnie, zwłaszcza że gwarancja dopuszcza taką możliwość.

6. Ze względu na osadnik gnilny konieczne jest 4-krotnie większe pole posadowienia, a montaż musi być wykonywany przez specjalistów lub pod ich nadzorem. Tego wymaga gwarancja.

7. Ponieważ dolna część zbiornika jest w kształcie stożka, nie ma możliwości, by siła wyporu (wód gruntowych) wyparła zbiornik z posadowionego miejsca (nawet na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych).

7. Zbiorniki o poziomych kształtach są bardziej narażone na siły wyporu wód gruntowych. Dlatego na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych konieczna jest płyta denna i zakotwiczenie zbiornika.

8. Dmuchawa tłocząca powietrze do oczyszczalni jest jedynym zewnętrznym elementem mechanicznym urządzenia. Efektem jest niskie zużycie prądu i bezawaryjna praca oczyszczalni.

8. Skomplikowana automatyka napowietrzająca ściek, będąca obowiązkowym elementem oczyszczalni, wymaga stałej kontroli i regulacji. Tym samym wzrasta awaryjność urządzenia.