Poradź się konsultanta 695 764 384 / 537 407 953

Parametry

Pojemność zbiornika m3

Zbiorniki na wodę, deszczówkę

Oferujemy zbiorniki na deszczówkę (wodę deszczową) jednopłaszczowe i dwupłaszczowe o pojemności :

  • 2 m3 , 3 m3, 4 m3  , 5 m3, 6 m3, 7 m3, 8 m3, 10 m3, 13 m3 –leżące o przekroju owalnym jednopłaszczowe  i dwupłaszczowe stosowane jako podziemne i naziemne.
  • 2 m3, 5 m3 –leżące o przekroju prostokątnym, jednopłaszczowe i dwupłaszczowe, stosowane jako naziemne.

Zbiorniki naziemne i podziemne jednopłaszczowe i dwupłaszczowe o przekroju owalnym , wg rysunku 1, 2 i tablicy 4, 5 są zbiornikami wykonanymi z żywicy poliestrowej , wzmocnionej włóknem szklanym , produkowanymi metodą infuzji próżniowej (Vacum Resin Infusion).

Powierzchnia zewnętrzna zbiornika jest użebrowana za pomocą przetłoczeń sferycznych o wysokości karbów minimum 25 mm w rozstawie około 170 mm wg szczegółu A-A.

Dodatkowo  w wariancie wykonania na nietypowe warunki gruntowe zaprojektowano  rozpory wewnątrz zbiornika z rur PCV 110 i 160 w rozstawie 56 cm.
Bezodpływowe zbiorniki ZSK  posiadają jeden właz kontrolno – rewizyjny . Zbiorniki na deszczówkę zaopatrzone są standardowo w otwór wlotowy o średnicy 160 mm , w którym zamocowana jest  uszczelka in situ oraz otwór wentylacyjny średnicy 110 mm z analogiczną uszczelką.

Zbiorniki naziemne jednopłaszczowe i dwupłaszczowe ZSK, na wodę deszczową i ciecze technologiczne  wg rys. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tablicy 6, 7, 8, 9, 10, 11 są zbiornikami wykonanymi z żywicy poliestrowej , wzmocnionej włóknem szklanym , produkowanymi metodą infuzji próżniowej. Laminat otrzymywany jest w infuzji próżniowej o zawartości szkła minimum 50 % i grubości ścianek 5 - 15 mm. Wytrzymałość mechaniczna kompoztu na rozciąganie i zginanie przy technologii „infuzji” jest wyższa o ok. 80 % od laminatów wykonanych ręcznie. Płaszcz wewnętrzny dla cieczy technologicznych jest wykonany z żywicy poliestrowej chemoodpornej lub winyloestrowej o odpowiedniej odporności chemicznej dla przechowywanego czynnika, posiadającej odpowiednie atesty jej producenta.

Zbiorniki na deszczówkę naziemne  ZSK jednopłaszczowe i dwupłaszczowe wykonywane są w wersji bez skrzynki oprzyrządowania oraz w wersji z skrzynką, pompą i wskaźnikiem poziomu oraz wskaźnikami kontroli przecieku zgodnie z odpowiednimi przepisami i wymaganiami inwestora. Dodatkowo zaprojektowano podpory z laminatu do ustawienia na podłożu betonowym. Jednościenne zbiorniki naziemne w przypadku cieczy agresywnych i palnych powinny być ustawione w odpowiedniej wannie w celu zabezpieczenia  przed wyciekiem zawartości do środowiska.